Gaudeamus® 2016

Filozofická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Filozofická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ulice Tajovského 40
PSČ 974 01
Mesto Banská Bystrica
Kraj Banskobystrický
Štát Slovensko
Telefón +421 48 446 7111
Fax +421 48 413 6153
E-mail barbora.podobova@umb.sk
Web www.ff.umb.sk
Typ školy univerzita
Certifikát kvality
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky ANO
Termín prijímacieho konania 16. - 27. 4. 2018, 11. - 15. 6. 2018. Na základe rozhodnutia vedenia fakulty može byť vyhlásená 2.etapa na podávanie prihlášok pre jednotlivé študijné programy bakalárskeho a inžinierskeho štúdia
Forma prijímacích skúšok Vlastná forma testov, talentové skúšky
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky 28. 2. 2017, 31. 3. 2017
Poplatok za podanie prihlášky 40 EUR, 32 EUR el.prihláška
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium 715
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu 650
Úspešnosť prijatia v minulom období 91 %

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov
Termín dňa otvorených dverí November 2017
Organizujeme prípravné kurzy ANO

Komentár a špecifické požiadavky: