Gaudeamus® 2016

Fakulta prírodných vied
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Fakulta prírodných vied
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ulice Tajovského 40
PSČ 974 01
Mesto Banská Bystrica
Kraj Banskobystrický
Štát Slovensko
Telefón +421 48 446 7406
Fax +421 48 446 7000
E-mail beata.dobrikova@umb.sk
Web www.fpv.umb.sk
Typ školy univerzita
Certifikát kvality
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky ANO
Termín prijímacieho konania 6. - 8. 6. 2018
Forma prijímacích skúšok Vlastná forma testov
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky 28. 3. 2018. Na základe rozhodnutia vedenia fakulty môže buť vyhlásená 2. etapa na podavanie prihlášok pre jednotlivé študijní programy bakalárského a magisterského štúdia.
Poplatok za podanie prihlášky 35 EUR, 32 EUR el.prihláška
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium 397
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu 349
Úspešnosť prijatia v minulom období 88 %

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov
Termín dňa otvorených dverí November 2017
Organizujeme prípravné kurzy ANO

Komentár a špecifické požiadavky: Na študijné programy FPV UMB môžu byť prihlásení uchádzači na základe návrhu garanta študijného programu prijatí bez prijímacích skúšok v prípade, ak počet prihlásených na študijný program nepresiahne plánovaný počet. V prípadě, ak počet prihlásených uchádzačov na daný študijný program výrazne presiahne plánované kapacitné možnosti fakulty, budú uchádzači prijatí na základě výsledkov prijímacej skúšky (písomných testov).