Gaudeamus® 2016

Pedagogická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Pedagogická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ulice Ružová 13
PSČ 974 11
Mesto Banská Bystrica
Kraj Banskobystrický
Štát Slovensko
Telefón +421 48 446 4111
Fax
E-mail andrea.fudorova@umb.sk
Web www.pdf.umb.sk
Typ školy univerzita
Certifikát kvality
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky ANO
Termín prijímacieho konania 9. - 13. 4. 2018, 11. - 15. 6. 2018
Forma prijímacích skúšok Vlastná forma testov, talentové skúšky
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky 28. 2. 2018, 30. 3. 2018. Na základe rozhodnutia vedenia fakulty môže buť vyhlásená 2. etapa na podavanie prihlášok pre jednotlivé študijní programy bakalárského a magisterského štúdia.
Poplatok za podanie prihlášky 35 EUR, 32 EUR el.prihláška
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium 584
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu 399
Úspešnosť prijatia v minulom období 68 %

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov
Termín dňa otvorených dverí November 2017
Organizujeme prípravné kurzy ANO

Komentár a špecifické požiadavky: