Gaudeamus® 2016

Fakulta humanitných a prírodných vied
Prešovská univerzita v Prešove

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Fakulta humanitných a prírodných vied
Prešovská univerzita v Prešove
Ulice Ul. 17.novembra 1
PSČ 081 16
Mesto Prešov
Kraj Prešovský
Štát Slovensko
Telefón +421 517 570 600
Fax
E-mail fhpvpu@unipo.sk
Web www.unipo.sk/fakula-humanitnych-prirodnych-vied/
Typ školy univerzita
Certifikát kvality
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky ANO
Termín prijímacieho konania
Forma prijímacích skúšok talentové
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky
Poplatok za podanie prihlášky papierová 34 EUR, elektronická 20 EUR
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu
Úspešnosť prijatia v minulom období

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov
Termín dňa otvorených dverí 14. 2. 2018
Organizujeme prípravné kurzy

Komentár a špecifické požiadavky: