Gaudeamus® 2016

Fakulta športu
Prešovská univerzita v Prešove

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Fakulta športu
Prešovská univerzita v Prešove
Ulice Ul. 17.novembra 15
PSČ 080 01
Mesto Prešov
Kraj Prešovský
Štát Slovensko
Telefón +421 517 470 521
Fax
E-mail fsport@unipo.sk
Web www.unipo.sk/fakula-sportu/
Typ školy univerzita
Certifikát kvality
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky ANO
Termín prijímacieho konania
Forma prijímacích skúšok iné: absolvovanie praktických disciplín
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky
Poplatok za podanie prihlášky papierová 34 EUR, elektronická 20 EUR
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu
Úspešnosť prijatia v minulom období

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov
Termín dňa otvorených dverí 14. 2. 2018
Organizujeme prípravné kurzy

Komentár a špecifické požiadavky: