Gaudeamus® 2016

Fakulta zdravotníckych odborov
Prešovská univerzita v Prešove

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Fakulta zdravotníckych odborov
Prešovská univerzita v Prešove
Ulice Partizánska 1
PSČ 080 01
Mesto Prešov
Kraj Prešovský
Štát Slovensko
Telefón +421 517 576 401
Fax
E-mail beata.stajancova@unipo.sk
Web www.unipo.sk/fakula-zdravotnictva
Typ školy univerzita
Certifikát kvality
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky ANO
Termín prijímacieho konania
Forma prijímacích skúšok vlastná forma testov, iné alebo SCIO test Všeobecných študijných predpokladov
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky
Poplatok za podanie prihlášky papierová 34 EUR, elektronická 20 EUR
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu
Úspešnosť prijatia v minulom období

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov
Termín dňa otvorených dverí 14. 2. 2018
Organizujeme prípravné kurzy

Komentár a špecifické požiadavky: