Gaudeamus® 2016

Pravoslávna bohoslovecká fakulta
Prešovská univerzita v Prešove

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Pravoslávna bohoslovecká fakulta
Prešovská univerzita v Prešove
Ulice Masarykova 15
PSČ 080 01
Mesto Prešov
Kraj Prešovský
Štát Slovensko
Telefón +421 517 724 729
Fax +421 517 732 677
E-mail helena.kuzanova@unipo.sk
Web www.unipo.sk/pravoslavna-bohoslovecka-fakulta/
Typ školy univerzita
Certifikát kvality
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky NIE
Termín prijímacieho konania
Forma prijímacích skúšok
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky
Poplatok za podanie prihlášky papierová 34 EUR, elektronická 20 EUR
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu
Úspešnosť prijatia v minulom období

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov
Termín dňa otvorených dverí 14. 2. 2018
Organizujeme prípravné kurzy

Komentár a špecifické požiadavky: