Gaudeamus® 2016

Fakulta aplikované informatiky
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Fakulta aplikované informatiky
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Ulice Nad Stráněmi 4511
PSČ 760 05
Mesto Zlín
Kraj Zlínský
Štát Česká republika
Telefón +420 576 035 051
Fax +420 576 035 279
E-mail studium@fai.utb.cz
Web www.fai.utb.cz
Typ školy univerzita
Certifikát kvality DS
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky
Termín prijímacieho konania
Forma prijímacích skúšok
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok web.fai.utb.cz/?id=0_3_0_2

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky
Poplatok za podanie prihlášky
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium 1 025
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu 611
Úspešnosť prijatia v minulom období 60 %

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov
Termín dňa otvorených dverí
Organizujeme prípravné kurzy

Komentár a špecifické požiadavky: