Gaudeamus® 2016

Fakulta managementu a ekonomiky
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Fakulta managementu a ekonomiky
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Ulice Mostní 5139
PSČ 760 01
Mesto Zlín
Kraj Zlínský
Štát Česká republika
Telefón +420 576 032 352
Fax +420 576 032 313
E-mail studium@fame.utb.cz
Web www.fame.utb.cz
Typ školy univerzita
Certifikát kvality DS
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky ANO
Termín prijímacieho konania dle SCIO
Forma prijímacích skúšok SCIO testy
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok web.fame.utb.cz/?id=0_3_1

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky Marec 2015
Poplatok za podanie prihlášky
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium 1 961
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu 824
Úspešnosť prijatia v minulom období 42 %

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov
Termín dňa otvorených dverí 12. 12. 2014
Organizujeme prípravné kurzy ANO

Komentár a špecifické požiadavky: