Gaudeamus® 2016

Fakulta humanitních studií
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Fakulta humanitních studií
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Ulice Mostní 5139
PSČ 760 01
Mesto Zlín
Kraj Zlínský
Štát Česká republika
Telefón +420 576 032 024 - 5, +420 576 038 008
Fax +420 576 032 732
E-mail studium@fhs.utb.cz
Web www.fhs.utb.cz
Typ školy univerzita
Certifikát kvality DS
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky
Termín prijímacieho konania
Forma prijímacích skúšok
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok web.fhs.utb.cz/?id=0_3_0

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky
Poplatok za podanie prihlášky
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium 2 958
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu 1 052
Úspešnosť prijatia v minulom období 36 %

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov
Termín dňa otvorených dverí
Organizujeme prípravné kurzy

Komentár a špecifické požiadavky: