Gaudeamus® 2016

Fakulta logistiky a krizového řízení
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Fakulta logistiky a krizového řízení
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Ulice Studentské náměstí 1532
PSČ 686 01
Mesto Uherské Hradiště
Kraj Zlínský
Štát Česká republika
Telefón +420 576 032 087
Fax
E-mail studium@flkr.utb.cz
Web www.flkr.utb.cz
Typ školy univerzita
Certifikát kvality DS
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky
Termín prijímacieho konania
Forma prijímacích skúšok
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky
Poplatok za podanie prihlášky
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium 966
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu 739
Úspešnosť prijatia v minulom období 76 %

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov
Termín dňa otvorených dverí
Organizujeme prípravné kurzy

Komentár a špecifické požiadavky: