Gaudeamus® 2016

Fakulta technologická
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Fakulta technologická
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Ulice T. G. Masaryka 275
PSČ 762 72
Mesto Zlín
Kraj Zlínský
Štát Česká republika
Telefón +420 576 031 319
Fax +420 577 210 722
E-mail studium@ft.utb.cz
Web www.ft.utb.cz
Typ školy univerzita
Certifikát kvality DS
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky NIE
Termín prijímacieho konania Jún 2015
Forma prijímacích skúšok
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky Marec 2015
Poplatok za podanie prihlášky 280,- Kč
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium 1 067
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu 883
Úspešnosť prijatia v minulom období 83 %

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov
Termín dňa otvorených dverí 12. 12. 2014
Organizujeme prípravné kurzy NIE

Komentár a špecifické požiadavky: