Gaudeamus® 2016

Univerzitní institut
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Univerzitní institut
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Ulice Nad Ovčírnou 3685
PSČ 760 01
Mesto Zlín
Kraj Zlínský
Štát Česká republika
Telefón +420 576 038 115
Fax
E-mail dlouha@uni.utb.cz
Web web.uni.utb.cz
Typ školy univerzita
Certifikát kvality DS
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky
Termín prijímacieho konania
Forma prijímacích skúšok
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky
Poplatok za podanie prihlášky
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu
Úspešnosť prijatia v minulom období

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov
Termín dňa otvorených dverí
Organizujeme prípravné kurzy

Komentár a špecifické požiadavky: