Gaudeamus® 2016

Cyrilometodějská teologická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Cyrilometodějská teologická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Ulice Univerzitní 22
PSČ 771 11
Mesto Olomouc
Kraj Olomoucký
Štát Česká republika
Telefón +420 585 637 111
Fax +420 585 637 005
E-mail dekanat.cmtf@upol.cz
Web www.cmtf.upol.cz
Typ školy univerzita
Certifikát kvality DS
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky ANO
Termín prijímacieho konania jún 2018
Forma prijímacích skúšok Vlastná forma testov, pohovor
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok www.upol.cz/fakulty/cmtf/uredni-deska-cmtf/

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky 28. 2. 2018, 31. 7. 2018
Poplatok za podanie prihlášky 650,- Kč
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium 262
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu
Úspešnosť prijatia v minulom období

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov
Termín dňa otvorených dverí 1. 12. 2017, 20. 1. 2018
Organizujeme prípravné kurzy NIE

Komentár a špecifické požiadavky: