Gaudeamus® 2016

Filozofická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Filozofická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Ulice Křížkovského 10
PSČ 772 00
Mesto Olomouc
Kraj Olomoucký
Štát Česká republika
Telefón +420 585 631 011
Fax
E-mail studijni.ff@upol.cz
Web www.ff.upol.cz
Typ školy univerzita
Certifikát kvality DS
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky ANO
Termín prijímacieho konania
Forma prijímacích skúšok Vlastná forma testov, SCIO testy, pohovor, iné
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok www.upol.cz/fakulty/ff/uchazeci-o-studium/prijimaci-rizeni/#c9037

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky 28. 2. 2018
Poplatok za podanie prihlášky 650,-Kč
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium 3 984
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu 1 284
Úspešnosť prijatia v minulom období 32 %

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov český jazyk, cudzí jazyk, ZSV, história ... matematika
Termín dňa otvorených dverí univerzitný
Organizujeme prípravné kurzy ANO

Komentár a špecifické požiadavky: Informácie k prijímaciemu konaniu k dispozícii na www.ff.upol.cz