Gaudeamus® 2016

Fakulta tělesné kultury
Univerzita Palackého v Olomouci

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Fakulta tělesné kultury
Univerzita Palackého v Olomouci
Ulice Tř. Míru 117
PSČ 771 11
Mesto Olomouc
Kraj Olomoucký
Štát Česká republika
Telefón +420 585 636 080, 585 636 090
Fax
E-mail dekanat.ftk@upol.cz
Web www.ftk.upol.cz
Typ školy univerzita
Certifikát kvality DS
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky ANO
Termín prijímacieho konania Apríl-jún 2018
Forma prijímacích skúšok Talentové zkúšky, vlastná forma testov, pohovor, SCIO testy
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok www.upol.cz/fakulty/ftk/prijimaci-rizeni/

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky 28. 2. 2018
Poplatok za podanie prihlášky
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium 1 225
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu 450
Úspešnosť prijatia v minulom období 37 %

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov
Termín dňa otvorených dverí 1. 12. 2017, 20. 1. 2018
Organizujeme prípravné kurzy ANO

Komentár a špecifické požiadavky: