Gaudeamus® 2016

Fakulta zdravotnických věd
Univerzita Palackého v Olomouci

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Fakulta zdravotnických věd
Univerzita Palackého v Olomouci
Ulice Hněvotínská 3
PSČ 775 15
Mesto Olomouc
Kraj Olomoucký
Štát Česká republika
Telefón +420 585 632 855
Fax +420 585 632 852
E-mail alena.cholinska@upol.cz
Web www.fzv.upol.cz
Typ školy univerzita
Certifikát kvality DS
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky ANO
Termín prijímacieho konania jún 2018
Forma prijímacích skúšok Vlastná forma testov, podľa prospechu zo SŠ
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok www.upol.cz/fileadmin/user_upload/FZV/prijimacky/FINAL_aktual_okruhy_pr_zk_09_10.pdf

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky 28. 2. 2018
Poplatok za podanie prihlášky 650 Kč
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium 1 200
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu 180
Úspešnosť prijatia v minulom období 15 %

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov biológia, fyzika, chémia, ZSV
Termín dňa otvorených dverí 20. 1. 2018
Organizujeme prípravné kurzy ANO

Komentár a špecifické požiadavky: Možnosť prijatia na štúdium bez prijímacích skúšok na základe výborného stredoškolského prospechu - bližšie informácie pozri webovej stránky fakulty.