Gaudeamus® 2016

Lékařská fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Lékařská fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Ulice Hněvotínská 3
PSČ 775 15
Mesto Olomouc
Kraj Olomoucký
Štát Česká republika
Telefón +420 585 632 009
Fax
E-mail ivana.klosova@upol.cz
Web www.lf.upol.cz
Typ školy univerzita
Certifikát kvality DS
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky ANO
Termín prijímacieho konania 12. 6. 2018
Forma prijímacích skúšok Vlastná forma testov
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok www.upol.cz/fakulty/lf/uchazeci-o-studium/prijimaci-rizeni/

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky 28. 2. 2018
Poplatok za podanie prihlášky 650,- Kč
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium 2 994
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu
Úspešnosť prijatia v minulom období

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov
Termín dňa otvorených dverí 20. 1. 2018
Organizujeme prípravné kurzy ANO

Komentár a špecifické požiadavky: