Gaudeamus® 2016

Pedagogická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Pedagogická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Ulice Žižkovo nám. 5
PSČ 771 40
Mesto Olomouc
Kraj Olomoucký
Štát Česká republika
Telefón +420 585 635 010
Fax
E-mail libuse.lysakova@upol.cz
Web www.pdf.upol.cz
Typ školy univerzita
Certifikát kvality DS
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky ANO
Termín prijímacieho konania 11. - 15. 6. 2018
Forma prijímacích skúšok Vlastná forma testov, talentové, pohovor
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok www.upol.cz/fakulty/pdf/prijimaci-rizeni/#c6024

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky 28. 2. 2018
Poplatok za podanie prihlášky 650,- Kč
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium 2 184
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu 600
Úspešnosť prijatia v minulom období 27 %

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov
Termín dňa otvorených dverí 1. 12. 2017, 20. 1. 2018
Organizujeme prípravné kurzy ANO

Komentár a špecifické požiadavky: