Gaudeamus® 2016

Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Ulice 17. listopadu 1192/12
PSČ 771 46
Mesto Olomouc
Kraj Olomoucký
Štát Česká republika
Telefón +420 585 634 010
Fax
E-mail jiri.mazal@upol.cz
Web www.prf.upol.cz
Typ školy univerzita
Certifikát kvality DS
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky ANO
Termín prijímacieho konania 4. 6. - 15. 6. 2018
Forma prijímacích skúšok Vlastná forma testov, podľa prospechu zo SŠ, SCIO testy, pohovor
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky 28. 2. 2018
Poplatok za podanie prihlášky 650,-
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium 3 354
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu 2 394
Úspešnosť prijatia v minulom období 71 %

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov matematika, biológia, chémia
Termín dňa otvorených dverí 1. 12. 2017, 20. 1. 2018
Organizujeme prípravné kurzy ANO

Komentár a špecifické požiadavky: