Gaudeamus® 2016

Právnická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Právnická fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
Ulice Tř. 17.listopadu 8
PSČ 771 11
Mesto Olomouc
Kraj Olomoucký
Štát Česká republika
Telefón +420 585 637 550
Fax
E-mail studijni.pf@upol.cz
Web www.pf.upol.cz
Typ školy univerzita
Certifikát kvality DS
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky ANO
Termín prijímacieho konania viz - www.scio.cz
Forma prijímacích skúšok SCIO testy
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky 28. 2. 2018
Poplatok za podanie prihlášky 650,- Kč
Počet záujemcov o bakalárske, magisterské, nadväzujúce magisterské prezenčné štúdium 392 + 1 383 + 37
Predpokladaný počet prijatých v bakalárskom, magisterskom, nadväzujúcom magisterskom presenčním štúdiu 55 + 260 + 35
Úspešnosť prijatia v minulom období 14 % + 19 % + 94 %

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov ZSV
Termín dňa otvorených dverí 1. 12. 2017, 20. 1. 2018
Organizujeme prípravné kurzy ANO

Komentár a špecifické požiadavky: