Gaudeamus® 2017

Fakulta chemické technologie
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Fakulta chemické technologie
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Ulice Technická 3
PSČ 166 28
Mesto Praha 6
Kraj Praha
Štát Česká republika
Telefón +420 220 443 768, +420 220 444 148
Fax +420 224 310 422
E-mail monika.sachova@vscht.cz
Web www.vscht.cz/fcht
Typ školy univerzita
Certifikát kvality žiadny
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky NIE
Termín prijímacieho konania
Forma prijímacích skúšok talentové
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok www.vscht.cz/homepage/zajemci/prijimackybak

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky
Poplatok za podanie prihlášky 500,-
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu
Úspešnosť prijatia v minulom období

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov chémia, matematika
Termín dňa otvorených dverí
Organizujeme prípravné kurzy NIE

Komentár a špecifické požiadavky: