Gaudeamus® 2017

Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Fakulta potravinářské a biochemické technologie
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Ulice Technická 5
PSČ 166 28
Mesto Praha 6
Kraj Praha
Štát Česká republika
Telefón +420 220 443 890
Fax +420 233 339 990
E-mail jitka.vydrova@vscht.cz
Web www.vscht.cz/fpbt
Typ školy univerzita
Certifikát kvality žiadny
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky NIE
Termín prijímacieho konania
Forma prijímacích skúšok
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok www.vscht.cz/homepage/zajemci/prijimackybak

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky
Poplatok za podanie prihlášky 500,-
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu
Úspešnosť prijatia v minulom období

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov chémia, matematika, biológia
Termín dňa otvorených dverí
Organizujeme prípravné kurzy NIE

Komentár a špecifické požiadavky: