Gaudeamus® 2017

Fakulta technologie ochrany prostředí
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Fakulta technologie ochrany prostředí
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Ulice Technická 5
PSČ 166 28
Mesto Praha 6
Kraj Praha
Štát Česká republika
Telefón +420 220 443 276
Fax +420 233 335 216
E-mail Alena.Chmelova@vscht.cz
Web www.vscht.cz/ftop
Typ školy univerzita
Certifikát kvality žiadny
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky NIE
Termín prijímacieho konania
Forma prijímacích skúšok
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok www.vscht.cz/homepage/zajemci/prijimackybak

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky
Poplatok za podanie prihlášky 500,-
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu
Úspešnosť prijatia v minulom období

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov chémia, matematika
Termín dňa otvorených dverí
Organizujeme prípravné kurzy NIE

Komentár a špecifické požiadavky: