Gaudeamus® 2016

Fakulta architektury
VUT v Brně

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Fakulta architektury
VUT v Brně
Ulice Poříčí 273/5
PSČ 639 00
Mesto Brno
Kraj Jihomoravský
Štát Česká republika
Telefón +420 541 146 620
Fax
E-mail studium@fa.vutbr.cz
Web www.fa.vutbr.cz
Typ školy univerzita
Certifikát kvality ECTS, DS
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky ANO
Termín prijímacieho konania Január
Forma prijímacích skúšok Scio testy, talentové skúšky
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok www.vutbr.cz/index.php?gm=gm_statistiky

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky 30. 11. 2017
Poplatok za podanie prihlášky 600,- Kč
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium 360
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu 121
Úspešnosť prijatia v minulom období 34 %

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov ľubovoľne
Termín dňa otvorených dverí 31. 10. 2017
Organizujeme prípravné kurzy ANO

Komentár a špecifické požiadavky: