Gaudeamus® 2016

Fakulta výtvarných umění
VUT v Brně

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Fakulta výtvarných umění
VUT v Brně
Ulice Údolní 224/53
PSČ 602 00
Mesto Brno
Kraj Jihomoravský
Štát Česká republika
Telefón +420 541 146 806, +420 541 146 803
Fax
E-mail krizova@ffa.vutbr.cz, janeckova@ffa.vutbr.cz
Web www.ffa.vutbr.cz
Typ školy univerzita
Certifikát kvality ECTS, DS
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky ANO
Termín prijímacieho konania 3. 1. 2018, 6. a 7. 2. 2018
Forma prijímacích skúšok Vlastná forma testov, talentové skúšky
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok www.vutbr.cz/uploads/statistiky_prijimaciho_rizeni_2008_2009985/8891_zadani_a_vysledky_prijimaci_zkousky.pdf?lang=0

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky 19. 11. 2017
Poplatok za podanie prihlášky
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium 400
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu 66
Úspešnosť prijatia v minulom období 16 %

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov
Termín dňa otvorených dverí 1. 12. 2017
Organizujeme prípravné kurzy NIE

Komentár a špecifické požiadavky: