Gaudeamus® 2016

Fakulta podnikatelská
VUT v Brně

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Fakulta podnikatelská
VUT v Brně
Ulice Kolejní 2906/4
PSČ 612 00
Mesto Brno
Kraj Jihomoravský
Štát Česká republika
Telefón +420 541 142 648, +420 541 143 386
Fax
E-mail studijni@fbm.vutbr.cz
Web www.fbm.vutbr.cz
Typ školy univerzita
Certifikát kvality ECTS, DS
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky ANO
Termín prijímacieho konania Máj 2018 (Bc.), jún 2018 (Ing.)
Forma prijímacích skúšok SCIO testy, vlastná forma testov, podľa prospechu zo SŠ
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok www.vutbr.cz/index.php?gm=gm_statistiky

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky 31. 3. 2018
Poplatok za podanie prihlášky 600,- el., 650,- papier.
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium 2 214
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu 1 117
Úspešnosť prijatia v minulom období 50 %

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov
Termín dňa otvorených dverí 11. 1. 2018, 2. 2. 2018, 15. 3. 2018
Organizujeme prípravné kurzy ANO

Komentár a špecifické požiadavky: