Gaudeamus® 2016

Fakulta stavební
VUT v Brně

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Fakulta stavební
VUT v Brně
Ulice Veveří 95
PSČ 602 00
Mesto Brno
Kraj Jihomoravský
Štát Česká republika
Telefón +420 541 147 127
Fax +420 541 147 160
E-mail klimova.j@fce.vutbr.cz
Web www.fce.vutbr.cz
Typ školy univerzita
Certifikát kvality ECTS, DS
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky ANO
Termín prijímacieho konania Jún (u architektúra ešte talentová skúška v februári)
Forma prijímacích skúšok elektronický test
Zameranie prijímacích skúšok na predmety Matematika, fyzika (u Architektúry Scio test a odborná rozprava)
Vzor prijímacích skúšok www.fce.vutbr.cz/PrijimaciRizeni/P_B_Testy.asp

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky Marec (u Architektúry 15.12.)
Poplatok za podanie prihlášky 550,-/600,- Kč
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium 1 842
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu 1 294
Úspešnosť prijatia v minulom období 77 %

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov
Termín dňa otvorených dverí November, január
Organizujeme prípravné kurzy ANO

Komentár a špecifické požiadavky: