Gaudeamus® 2016

Fakulta chemická
VUT v Brně

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Fakulta chemická
VUT v Brně
Ulice Purkyňova 464/118
PSČ 612 00
Mesto Brno
Kraj Jihomoravský
Štát Česká republika
Telefón +420 541 149 539
Fax +420 541 211 697
E-mail studijni@fch.vut.cz
Web www.fch.vut.cz
Typ školy univerzita
Certifikát kvality ECTS, DS
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky
Termín prijímacieho konania
Forma prijímacích skúšok
Zameranie prijímacích skúšok na predmety Chémia
Vzor prijímacích skúšok www.vutbr.cz/uploads/statistiky_prijimaciho_rizeni_2008_2009985/8855_v_b08bd.pdf?lang=0

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky
Poplatok za podanie prihlášky 550,- Kč, resp. 21 EUR (elektronicky), 600,- Kč (papierová)
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium 1 008
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu 724
Úspešnosť prijatia v minulom období 72 %

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov Chémia
Termín dňa otvorených dverí 9. 2. 2017
Organizujeme prípravné kurzy ANO, Marec 2017

Komentár a špecifické požiadavky: