Gaudeamus® 2016

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
VUT v Brně

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
VUT v Brně
Ulice Technická 3058/10
PSČ 616 00
Mesto Brno
Kraj Jihomoravský
Štát Česká republika
Telefón +420 541 146 346
Fax +420 541 146 300
E-mail prijimaci-rizeni@feec.vutbr.cz
Web www.feec.vutbr.cz
Typ školy univerzita
Certifikát kvality ECTS, DS
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky
Termín prijímacieho konania Jún
Forma prijímacích skúšok
Zameranie prijímacích skúšok na predmety Fyzika, matematika
Vzor prijímacích skúšok www.feec.vutbr.cz/uchazeci/priprava.php.cz

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky 31. 3. 2018
Poplatok za podanie prihlášky
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium 1 447
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu 877
Úspešnosť prijatia v minulom období 61 %

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov Fyzika, matematika
Termín dňa otvorených dverí November, December, Január
Organizujeme prípravné kurzy

Komentár a špecifické požiadavky: