Gaudeamus® 2016

Fakulta informačních technologií
VUT v Brně

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Fakulta informačních technologií
VUT v Brně
Ulice Božetěchova 2
PSČ 612 00
Mesto Brno
Kraj Jihomoravský
Štát Česká republika
Telefón +420 541 141 145, +420 541 141 143
Fax
E-mail studijni@fit.vutbr.cz
Web www.fit.vutbr.cz
Typ školy univerzita
Certifikát kvality ECTS, DS
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky NIE
Termín prijímacieho konania
Forma prijímacích skúšok SCIO testy
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok www.vutbr.cz/index.php?gm=gm_statistiky

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky Marec
Poplatok za podanie prihlášky
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium 1 372
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu 600
Úspešnosť prijatia v minulom období 44 %

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov
Termín dňa otvorených dverí 18. 12. 2017, 16. 2. 2018
Organizujeme prípravné kurzy NIE

Komentár a špecifické požiadavky: