Gaudeamus® 2016

Fakulta strojního inženýrství
VUT v Brně

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Fakulta strojního inženýrství
VUT v Brně
Ulice Technická 2896/2
PSČ 616 69
Mesto Brno
Kraj Jihomoravský
Štát Česká republika
Telefón +420 541 142 135
Fax
E-mail studium@fme.vutbr.cz
Web www.fme.vutbr.cz
Typ školy univerzita
Certifikát kvality ECTS, DS
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky ANO
Termín prijímacieho konania 18. - 21. 6. 2018
Forma prijímacích skúšok SCIO testy, vlastná forma testov, podľa prospechu zo SŠ
Zameranie prijímacích skúšok na predmety Matematika, fyzika
Vzor prijímacích skúšok www.fme.vutbr.cz/studium/uchazecum/ukazka.html?p=f , www.fme.vutbr.cz/studium/uchazecum/ukazka.html?p=m

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky 31. 3. 2018
Poplatok za podanie prihlášky 600,- Kč, 650,- Kč , 23 EUR
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu
Úspešnosť prijatia v minulom období

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov Matematika, fyzika, matematika+
Termín dňa otvorených dverí 1. 12. 2017, 12. 1. 2018
Organizujeme prípravné kurzy ANO

Komentár a špecifické požiadavky: