Gaudeamus® 2016

Ústav soudního inženýrství
VUT v Brně

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Ústav soudního inženýrství
VUT v Brně
Ulice Purkyňova 464/118
PSČ 612 00
Mesto Brno
Kraj Jihomoravský
Štát Česká republika
Telefón +420 541 146 031
Fax +420 541 146 056
E-mail studijni@usi.vutbr.cz
Web www.vutbr.cz/usi
Typ školy univerzita
Certifikát kvality ECTS, DS
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky ANO
Termín prijímacieho konania 14. - 17. 5. 2018
Forma prijímacích skúšok Vlastná forma testov
Zameranie prijímacích skúšok na predmety Matematika, fyzika, odborná príprava
Vzor prijímacích skúšok www.vutbr.cz/usi/uchazeci/magisterske-studium

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky 31. 3. 2018
Poplatok za podanie prihlášky 600 Kč, 23 €
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu
Úspešnosť prijatia v minulom období

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov
Termín dňa otvorených dverí 31. 1. 2018
Organizujeme prípravné kurzy NIE

Komentár a špecifické požiadavky: