Gaudeamus® 2016

Celouniverzitný študijný program
Žilinská univerzita v Žiline

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Celouniverzitný študijný program
Žilinská univerzita v Žiline
Ulice Univerzitná 8215/1
PSČ 010 26
Mesto Žilina
Kraj Žilinský
Štát Slovensko
Telefón +421 41 513 5040
Fax
E-mail vzdelavanie@uniza.sk, ihmb@uniza.sk
Web www.vuvb.uniza.sk
Typ školy univerzita
Certifikát kvality
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky ANO
Termín prijímacieho konania 12. 6. 2017
Forma prijímacích skúšok vlastná forma testov
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky 30. 4. 2017
Poplatok za podanie prihlášky 30,- EUR
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium 9
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu8
Úspešnosť prijatia v minulom období 89 %

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov Matematika, biológia, geografia
Termín dňa otvorených dverí 5. 4. 2017
Organizujeme prípravné kurzy NIE

Komentár a špecifické požiadavky: