Gaudeamus® 2016

Elektrotechnická fakulta
Žilinská univerzita v Žiline

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Elektrotechnická fakulta
Žilinská univerzita v Žiline
Ulice Univerzitná 8215/1
PSČ 010 26
Mesto Žilina
Kraj Žilinský
Štát Slovensko
Telefón +421 41 513 2063, 2064
Fax +421 41 513 1515
E-mail studref@fel.uniza.sk
Web www.fel.uniza.sk
Typ školy univerzita
Certifikát kvality
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky NIE
Termín prijímacieho konania 19. 6. 2017
Forma prijímacích skúšok pohovor
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky 30. 4. 2017
Poplatok za podanie prihlášky 20,- EUR
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium 556
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu504
Úspešnosť prijatia v minulom období 91 %

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov Matematika a fyzika
Termín dňa otvorených dverí 9. 2. 2017
Organizujeme prípravné kurzy ANO

Komentár a špecifické požiadavky: na bakalársky študijný program Multimediálne technológie pripraviť prezentáciu pre ústny pohovor.