Gaudeamus® 2016

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Žilinská univerzita v Žiline
Ulice Univerzitná 8215/1
PSČ 010 26
Mesto Žilina
Kraj Žilinský
Štát Slovensko
Telefón +421 41 513 3051
Fax
E-mail dekan@fpedas.uniza.sk
Web www.fpedas.uniza.sk
Typ školy univerzita
Certifikát kvality
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky ANO
Termín prijímacieho konania 12. - 13. 6. 2017
Forma prijímacích skúšok Vlastná forma testov
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky 30. 4. 2017
Poplatok za podanie prihlášky 30,- EUR
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium 1 097
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu498
Úspešnosť prijatia v minulom období 45 %

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov Matematika alebo ďalší cudzí jazyk
Termín dňa otvorených dverí 11. 11. 2016, 17. 2. 2017
Organizujeme prípravné kurzy ANO

Komentár a špecifické požiadavky: