Gaudeamus® 2016

Fakulta riadenia a informatiky
Žilinská univerzita v Žiline

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Fakulta riadenia a informatiky
Žilinská univerzita v Žiline
Ulice Univerzitná 8215/1
PSČ 010 26
Mesto Žilina
Kraj Žilinský
Štát Slovensko
Telefón +421 41 513 4061
Fax
E-mail studref@fri.uniza.sk
Web www.fri.uniza.sk, www.budfri.sk
Typ školy univerzita
Certifikát kvality
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky ANO
Termín prijímacieho konania 15. 6. 2017
Forma prijímacích skúšok vlastná forma testov
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky 31. 3. 2017
Poplatok za podanie prihlášky 25,-, 30,- EUR
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium 855
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu475
Úspešnosť prijatia v minulom období 55 %

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov Matematika
Termín dňa otvorených dverí 10. 2. 2017
Organizujeme prípravné kurzy ANO

Komentár a špecifické požiadavky: Na fakultu prijímame uchádzačov aj bez prijímacej skúšky pri splnení stanovených podmienok. Fakulta organizuje aj ONLINE dni otvorených dverí v termínoch 2.11.2016 a 1.3.2017 od 16:00 hod. do 21:00 hod., ktoré prebiehajú online cez aplikáciu umiestnenú na internetovej stránke fakulty.