Gaudeamus® 2016

Stavebná fakulta
Žilinská univerzita v Žiline

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE A KONTAKTY
Názov Stavebná fakulta
Žilinská univerzita v Žiline
Ulice Univerzitná 8215/1
PSČ 010 26
Mesto Žilina
Kraj Žilinský
Štát Slovensko
Telefón +421 41 513 5512
Fax
E-mail studref@fstav.uniza.sk
Web www.svf.uniza.sk
Typ školy univerzita
Certifikát kvality
Programy, ktoré možno na fakulte študovať Seznam

PRIJÍMACIE SKÚŠKY
Prijímacie skúšky NIE
Termín prijímacieho konania 13. 6. 2017
Forma prijímacích skúšok podľa prospechu zo SŠ
Zameranie prijímacích skúšok na predmety
Vzor prijímacích skúšok

PRIHLÁŠKA A PRAVDEPODOBNOSŤ PRIJATIE
Najneskorší termín podania prihlášky 31. 5. 2017
Poplatok za podanie prihlášky 20,- EUR
Počet záujemcov o bakalárske prezenčné štúdium 253
Počet prijatých v bakalárskom prezenčnom štúdiu219
Úspešnosť prijatia v minulom období 86 %

OSTATNÉ ODPORÚČANIA
Odporúčame maturovať z predmetov Matematika a fyzika
Termín dňa otvorených dverí 8. 2. 2017
Organizujeme prípravné kurzy ANO

Komentár a špecifické požiadavky: Prípravný kurz z matematiky a deskriptívnej geometrie sa koná pred začiatkom 1. semestra. Je určený na doplnenie učiva zo strednej školy pre lepšie zvládnutie učiva matematiky a deskriptívnej geometrie na vysokej škole.