Cenník výstavnej plochy a súvisiacich služieb
platný pre rok 2017

V. ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania
GAUDEAMUS 2017, Nitra, 27. - 28. 9. 2017, Výstavisko Agrokomplex Nitra, pavilón G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Názov služby jednotka Eur bez DPH
Registračný poplatok 1 expozícia 54,-
Expozície ktorých výstavbu zabezpečuje dodávateľ
Prenájom výstavnej plochy vrátane výstavby expozície 1 m2 110, -
Zhrňovacie dvere do spoločného zázemia 1 ks 150, -
Zhrňovacie dvere do vlastného zázemia 1 ks 84, -
Podhľad plný (biele lamino) 1 m2 14, -
Zásuvka pre bežné spotrebiče do 1 KW 1 ks 114, -
Pripojenie k internetu 20 Mb/s, wi-fi, 3 dni 1 ks 84, -
Ďalšie osvetlenie 1 ks 110, -
Prívod vody a odpadu 1 ks 312, -
Drez a ohrievač vody 1 ks 180, -
Stôl 80x80 cm 1 ks 21, -
Stolička 1 ks 19, -
Stolička barová 1 ks 44, -
Vešiak stojanový 1 ks 17, -
Stojanček na prospekty 1 ks 18, -
Stojanček na prospekty, otočný 1 ks 36, -
Montovaný pult 50x50x110 cm 1 ks 43, -
Montovaný pult 100x50x80 cm 1 ks 45, -
Montovaný pult 100x50x110 cm 1 ks 53, -
Regál montovaný 1 ks 36, -
Odpadkový kôš 1 ks 5, -
Chladnička 175 l 1 ks 72, -
Dataprojektor 1 deň 144, -
Projekčné plátno 150x150 cm 1 deň 24, -
Televízia LCD uhlopriečka 20" 1 deň 72, -
Televízia LCD uhlopriečka 50" 1 deň 168, -
Držiak TV na stenu 1 ks 72, -
Hosteska 1 hod 12, -
Expozícia ktorých výstavbu si zabezpečuje vystavovateľ
Prenájom výstavnej plochy bez výstavby 1 m2 98, -
Položenie štandardného koberce 1 m2 8, -
Koberec 1 m2 9, -
Prívod elektrickej energie 1 kW 1 ks 120, -
Prívod elektrickej energie 3 kW 1 ks 168, -
Prívod elektrickej energie 5,5 kW 1 ks 240, -
Prívod elektrickej energie 9 kW 1 ks 360, -
Prívod elektrickej energie 15 kW 1 ks 480, -
Revízia rozvádzače a prívodu (povinný úkon) 1 ks 72, -
Prívod vody a odpadu bez drezu 1 ks 312, -
Generálné upratovanie pred začatím výstavy 1 m2 3, -
Denné upratovanie expozície v priebehu výstavy 1 m2 4, -
Zavesovanie pútačov zo stropu haly
Závesný bod, bez montáže 1 ks 86, -
Montáž lanka 1 ks 36, -
Práca plošiny 1 hod 48, -
Prednášky, sála pre 200 osôb
Prednáška 10 minút (pásmo I. 8:00-9:30, 14:00-16:00) 1x 72, -
Prednáška 20 minút (pásmo I. 8:00-9:30, 14:00-16:00) 1x 120, -
Prednáška 30 minút (pásmo I. 8:00-9:30, 14:00-16:00) 1x 168, -
Prednáška 40 minút (pásmo I. 8:00-9:30, 14:00-16:00) 1x 216, -
Prednáška 10 minút (pásmo II. 9:30-14:00) 1x 148, -
Prednáška 20 minút (pásmo II. 9:30-14:00) 1x 197, -
Prednáška 30 minút (pásmo II. 9:30-14:00) 1x 245, -
Prednáška 40 minút (pásmo II. 9:30-14:00) 1x 293, -
Inzercia v katalógu, ďalšia propagácia
Základná inzercia, 1 strana A5, čiernobielo 1x 264, -
Skrátená inzercia, 1 strana A6, čiernobielo 1x 144, -
Ďalšia inzercia, 1 strana A5, čiernobielo 1x 336, -
Farebná inzercia, 1 strana A5, farebne 1x 720, -
Inzercia v elektronickom katalógu 1x 240, -
Rozšírená webová prezentácia 1x 144, -
Rozosielanie propagačných materiálov
Všetky stredné školy v SR 1x 588, -
Všetky stredné školy v ČR 1x 708, -
Ostatné služby
Vstup pre vystavovateľov (vr. občerstvenie) 1 ks 19, -
Vjazd do areálu, 1 deň 1 ks 18, -
Vjazd do areálu, celovýstavný 1 ks 45, -
Vstup na diskusné stretnutie vystavovateľov 1 ks 47, -
Povolenie na distribúciu propagačných materiálov 1 ks 26, -
E-mailové oznámenie pre registrovaných študentov
Netriedene kontakty 1x 130, -
Triedene kontakty 1x 343, -
Expozičná grafika
Stenový panel expozície 1 ks 81, -
Čelná strana pultu 1 ks 42, -
Límec expozície 1 ks 27, -


Poznámka:      
          
  • Základné zaradenie do propagácie velethu je pre vystavovateľa zdarma. (Zoznamy vystavovateľov, register študijných programov, register fakúlt, základné zaradenie do propagačného a tlačeného katalógu.)       
  • Popis rozsahu služieb je uvedený v Objednávke služieb na výstave      
  • Uvedené ceny sú platné pri doručení objednávky do 20. 9. 2017. Po tomto dátume dochádza k navýšeniu cien o 20%.       
  • Uvedené ceny sú bez DPH 20% podľa platných daňových zákonov.