VEĽTRH GAUDEAMUS: NITRA - BRNO - PRAHA
INFORMÁCIE O VEĽTRHU

[Gaudeamus LOGO]


Veľtrhy Gaudeamus sú postavené na viac ako dvadsaťročné úspešné tradícii a prebiehajú každoročne v Brne, Prahe a Nitre. Cieľom veľtrhov je vytvoriť miesto stretávania zástupcov vzdelávacích inštitúcií a ich potenciálnych študentov. Veľtrhy poskytujú platformu pre výmenu komplexných informácií o možnostiach pomaturitného štúdia a celoživotného vzdelávania vo Slovenskej republike, Českej republike, i v zahraničí.
O VEĽTRHU GAUDEAMUS

Veľtrh je zameraný na univerzitné, neuniverzitné pomaturitné štúdium a na celoživotné vzdelávanie. Cieľom veľtrhu je poskytnúť čo najviac informácií o vysokoškolskom vzdelávaní absolventom stredných škôl
a celému spektru záujemcov o celoživotné vzdelávanie. Veľtrhu Gaudeamus, ktorý sa každý rok koná v Brne, Prahe a Nitre sa pravidelne zúčastňuje väčšina vysokých a vyšších odborných škôl i ďalších vystavovateľov zo Slovenskej republiky, Českej republiky
a neustále rastúci počet vystavovateľov zo zahraničia. Veľtrh organizuje spoločnosť MP-Soft a.s. v spolupráci so společnosťou Agrokomplex výstavníctvo Nitra, pod záštitou rektora SPU v Nitre, UKF v Nitre a ďalších významných osobností.       
      
      Veľtrh každoročne navštevujú študenti tretích a štvrtých ročníkov stredných škôl, záujemcovia o ďalšie vzdelávanie rôznych vekových kategórií, výchovní poradcovia, triedni učitelia a odborníci zo školstva. Pre každého návštevníka veľtrhu je pripravený obsiahly tlačený katalóg vystavujúcich škôl a elektronický katalóg s interaktívnym registrom študijných odborov. Dôležitou súčasťou veľtrhu sú prednášky vystavujúcich škôl pre záujemcov o štúdium.       
      
      Každý návštevník veľtrhu môže využiť poradenský servis, ktorý mu pomôže nájsť študijný odbor, školu alebo fakultu. Nerozhodným študentom je k dispozícii Testovacie centrum s testom predpokladov pre štúdium a centrum kariérového poradenstva. Súčasťou veľtrhu je aj sprievodný program Veda pre život.

[Gaudeamus Brno] [Gaudeamus Brno] [Gaudeamus Brno]Veľtrh Gaudeamus Nitra:

 • Prebieha každoročne v septembri/októbri na výstavisku Agrokomplex Nitra.         
 • 5 rokov tradície.         
 • Priemerná návštevnosť 4 800 návštevníkov.         
 • Rekordný počet návštevníkov je 5 394.         
 • 76% návštevníkov sú študenti maturitných ročníkov SŠ, 23% tvoria študenti 3. ročníkov.         
 • Návštevníci prichádzajú zo všetkých krajov Slovenska.         
 • Rekordný počet je 253 zastúpených subjektov a 77 zahraničných.         
 • Priemerný počet vystavovateľov je 160.         
 • Priemerný počet zahraničných vystavovateľov je 50.

Veľtrh Gaudeamus Brno:

 • Prebieha každoročne v novembri na brnenskom výstavisku.         
 • 24 rokov tradície.         
 • Priemerná návštevnosť 29 000 návštevníkov.         
 • Rekordný počet návštevníkov je 32 918.         
 • 67% návštevníkov sú študenti maturitných ročníkov SŠ.         
 • Návštevníci prichádzajú zo všetkých krajov Českej republiky a Slovenska.         
 • Rekordný počet je 240 vystavovateľov a 88 zahraničných.         
 • Priemerný počet vystavovateľov je 190.         
 • Priemerný počet zahraničných vystavovateľov je 60.

Veľtrh Gaudeamus Praha:

 • Veľtrh prebieha každoročne v januári na výstavisku PVA Expo Praha Letňany.         
 • 10 rokov tradície.         
 • Priemerná návštevnosť 7 400 návštevníkov.         
 • Rekordný počet návštevníkov je 10 018.         
 • 53% návštevníkov sú študenti maturitných ročníkov SŠ, 35% návštevníkov sú študenti III. ročníkov SŠ.         
 • Návštevníci prichádzajú predovšetkým z Prahy a českých krajov.         
 • Rekordný počet je 193 vystavovateľov a 72 zahraničných.         
 • Priemerný počet vystavovateľov je 170.         
 • Priemerný počet zahraničných vystavovateľov je 60.


[Gaudeamus Brno] [Gaudeamus Brno] [Gaudeamus Brno]


STRUČNÁ HISTÓRIA VEĽTRHU V NITRE

Prvý ročník veľtrhu Gaudeamus Slovakia prebehol od 15. do 17. októbra 2013 v pavilóne F na výstavisku Agrokomplex Nitra. Usporiadanie veľtrhu v Nitre umožnilo vystavovateľom zo Slovenskej i Českej republiky osloviť študentov zo všetkých Slovenských krajov. Prvý ročník veľtrhu navštívilo 4 122 návštevníkov, z toho 190 výchovných poradcov a pedagógov. Veľtrhu sa zúčastnilo 180 vystavujúcich subjektov z piatich krajín sveta. Študentom sa ponúkalo cez 2 500 študijných programov.

Druhý ročník veľtrhu Gaudeamus Slovakia prebehol od 16. do 17. októbra 2014
v pavilóne G na výstavisku Agrokomplex Nitra. Druhý ročník veľtrhu navštívilo 8 300 návštevníkov. Veľtrhu sa zúčastnilo 153 vystavujúcich subjektov zo šiestich krajín sveta. K návšteve veľtrhu sa tiež zaregistrovalo 215 pedagógov a výchovných poradcov. Veľtrh Gaudeamus prebiehal súbežne s veľtrhom Autosalón Autoshow Nitra.

Tretí ročník veľtrhu Gaudeamus Slovakia prebehol od 14. do 15. októbra 2015
v pavilóne G na výstavisku Agrokomplex Nitra. Tretí ročník veľtrhu navštívilo 4 775 návštevníkov. Veľtrhu sa zúčastnilo 235 vystavujúcich subjektov zo šiestich krajín sveta. K návšteve veľtrhu sa tiež zaregistrovalo 108 pedagógov a výchovných poradcov. Veľtrh Gaudeamus prebiehal na výstavisku v Nitre ako samostatná akcia. Veľtrh ponúkol zaujímavé sprievodné programy: Testovacie centrum, Kariérové poradenstvo, Poradenské centrum pre štúdium v zahraničí a Prednášky.

Štvrtý ročník veľtrhu Gaudeamus Slovakia sa konal od 4. do 5. októbra 2016
Návštevnosť veľtrhu sa zvýšila na 5 394 študentov a 112 pedagógov. Veľtrhu sa zúčastnilo 235 vystavujúcich subjektov z ôsmich krajín sveta. Na IV. ročníku veľtrhu bol prvýkrát predstavený sprievodný program Veda pre život.

[Gaudeamus Brno] [Gaudeamus Brno] [Gaudeamus Brno]Vývoj návštevnosti veľtrhu v Nitre

RočníkVystavovateliaNávštevnosť
2013 1804 122
2014 1538 300
2015 2354 883
2016 2355 394INFORMÁCIE Z MINULÝCH ROČNÍKOV

Vystavovatelia Nitra 2013 - 2016

Prednášky Nitra 2013 - 2016

Záverečné správy Nitra 2013 - 2016

Fotografie Nitra 2013 - 2016

Fotografie na stiahnutie Nitra 2013 - 2016