[sprievodné programy] V. ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania
GAUDEAMUS 2017, Nitra, 27. - 28. 9. 2017, Výstavisko Agrokomplex Nitra, pavilón G
[Přednášky]Významnou súčasťou veľtrhu je sprievodný program prednášok, ktoré prebiehajú v prednáškovej sále, priamo v pavilóne G. Prednášky sú dôležitým zdrojom informácií o možnostiach ďalšieho štúdia. Prednášajúcimi sú zástupcovia vystavujúcich škôl a obvyklou témou prednášok sú podrobné informácie o podmienkach štúdia a prijímacieho konania. Na záver každej prednášky prebieha diskusia na danú tému, študenti sa môžu pýtať na všetko, čo sa chcú o štúdiu dozvedieť. Prednáška vždy končí vyžrebovaním troch výhercov vecných cien. PODROBNÝ PROGRAM PREDNÁŠOK.

Súčasťou programu budú tiež zaujímavé tematické prednášky:

 • Slovenská poľnohospodárska univerzita - Nie je farmár, ako farmár...
 • Trnavská univerzita v Trnave - Prečo zostať študovať na Slovensku?
 • Žilinská univerzita v Žiline - Študuj výnimočné študijné programy na UNIZA!

Prednáška Nie je farmár, ako farmár... :
Prezentácia aktuálnych možností štúdia na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v podmienkach meniacich sa požiadaviek na kvalitu odborníkov v agropotravinárstve. Univerzita si zachováva svoju špecifickú orientáciu a zameranie štúdia, ale reaguje na potreby meniacej sa praxe aj v podobe nových, atraktívnych, študijných programov na všetkých šiestich fakultách. Významné miesto patrí spolupráci so zahraničnými, najmä českými, univerzitami.


[Věda]Cieľom sprievodného programu je predviesť zaujímavé výsledky vedeckej činnosti univerzít a vysokých škôl, ich uplatnenie v každodennej praxi a umožniť návštevníkom všetko si vyskúšať. Budúci študenti sa v rámci tohto sprievodného programu môžu zoznámiť so zaujímavými prírodnými procesmi, novými technológiami, fyzikálnymi alebo chemickými javy, ktoré môžu na vysokej škole študovať.

V sprievodném programu sa predstaví:


SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA:
Tajomstvo vôní a chutí (na tanieri): Prezentácia Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre, moderných trendov vo výučbe v nadväznosti na prípravu vysoko kvalitných odborníkov nielen pre potravinársky priemysel či špecializované laboratóriá. Kontakt s najmodernejšou laboratórnou technikou a metódami ponúka študentom možnosť už počas štúdia nielen poznávať tajomstvá chutí a vôní toho, čo máme na tanieri, ale poznať čo najviac z faktorov, ktoré ovplyvňujú kvalitu nášho života cez kvalitu našich potravín.

Nie je (agro)technika ako technika...: Prezentácia Technickej fakulty SPU v Nitre zameraná na priblíženie toho, čo ponúka záujemcom o štúdium a najmä možnosti praktického smerovania budúceho absolventa fakulty, ktorá bola kedysi spojená výhradne s poľnohospodárskou technikou. Časy sa však menia a (agro)technika má rôzne formy a podoby.

Krajina - Zeleň - Život: Prezentácia Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre s predstavením toho, ako sa študenti fakulty učia spoznávať a tvorivo realizovať spojenie nášho každodenného života s úžitkovou a okrasnou zeleňou. Od spoznávania krajiny okolo nás, záhradníctvo cez krajinnú a záhradnú architektúru až ku geografickým informačným systémom.

Keď sa povie agrobiológia: Prezentácia Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre, ktorá by mala záujemcom o štúdium priblížiť aktuálne možnosti štúdia na fakulte, ktorá sa spája najmä s tradičnými poľnohospodárskymi "koreňmi", teda rastlinnou a živočíšnou produkciou, ale ktorá reaguje na potreby súčasnosti v podobe ponuky integrácie najnovších vedeckých trendov do tejto oblasti. Patrí sem napríklad genetika a šľachtenie nielen rastlín a živočíchov, ale aj nutričná genetika, problematika (najmä zdravej) výživy ľudí, rozvoja vidieka v spojení s agrárnou produkciou, chov zvierat v spojení s terapeutickým využitím a pod.

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE:
Zaujímavé exponáty z fakúlt Žilinskej univerzity. Budu prezentovane oblasti: Strojarstvo, elektrotechnika, informatika a stavebnictvo.


[Servis]UniLink je jediné poradenské centrum pre vysokoškolské štúdium vo Veľkej Británii, ktoré svoje služby poskytuje úplne zadarmo. Tím poradenského centra je zložený z absolventov a študentov britských univerzít, ktorí chcú svoje skúsenosti podávať ďalej a uľahčovať tak prijímací proces a štúdium na zahraničných univerzitách ďalším nadšeným a nádejným študentom zo Slovenska.

UniLink ponúka štúdium na vyše 50 britských partnerských univerzitách. Zariadi všetky potrebné formality, od výberu vhodnej univerzity a študijného odboru, otestovanie angličtiny a zariadenie študentskej pôžičky a štipendií až po zaistenie ubytovania a transferu z letiska.

UNILINK TI POMÔŽE:
 • Vybrať vhodnú univerzitu a študijný program
 • Splniť podmienky na prijatie
 • Prejsť prijímacím procesom
 • Vyriešiť financovanie školného a požiadať o dostupné štipendiá
 • Otestovať angličtinu a prípadne poradiť, čo a ako zlepšit
 • Zariadiť ubytovanie a poradiť s brigádou v okolí
 • S výberom leteniek i transferom z letiska priamo na univerzitu
 • Zaistiť všetko potrebné pred odletom
 • S prípravou na odchod
 • Zariadiť status študenta na Slovensku

Tento rok sa na veľtrhu Gaudeamus Nitra môžeš tešiť na mnoho britských univerzít, ktoré Ti budú k dispozícii v stánku Poradenského centra UniLink!


[Servis]Cieľom kariérového poradenstva je pomáhať jednotlivcom akéhokoľvek veku, pri rozhodovaní o otázkach vzdelávania, odbornej prípravy, voľby povolania a rozvoji ich kariéry v ktorejkoľvek fáze ich života, preto radi privítame v našom stánku všetkých, ktorí takúto pomoc hľadajú. Kariérové poradenstvo bude študentom k dispozícii priamo v pavilóne G u prednáškovej sály.

Pre študentov sú pripravené:
 • Workshopy na zaujímavé témy.
 • Individuálne konzultácie s kariérnymi poradcami.
 • Prednášky o kariérnom poradenstvu.


[Servis]Poradenský servis je službou, ktorú majú návštevníci veľtrhu zadarmo k dispozícii. Služba je určená predovšetkým študentom, ktorí pre svoje budúce štúdium potrebujú viac informácií a potrebujú poradiť, ktoré študijné programy by mohli ďalej študovať a na akých školách. Študentom bude k dispozícii tím poradcov, ktorý im bude pomáhať pri ich rozhodovaní, vyhľadá im vhodné študijné programy a poradia, na ktorých školách je možné študovať. Poradenský servis bude študentom k dispozícii priamo v pavilóne G.

Súčasťou poradenského servisu bude aj testovacie centrum, ktoré pomôže nerozhodnutým študentom určiť, na ktorý študijný program majú najvhodnejšie predpoklady. V testovacom centre bude študentom k dispozícii elektronický test "Na čo sa hodíš", na základe ktorého získajú študenti predstavu o tom, na ktoré študijné programy majú predpoklady. Partnerom testovacieho centra je portál VysokeSkoly.cz.


[Study abroad]Štúdium v zahraničí je dnes medzi študentmi témou číslo jedna. Je to nezanedbateľná, niekedy už takmer povinná, súčasť každého štúdia. Žiadny absolvent sa dnes pri hľadaní práce nezaobíde bez znalostí cudzích jazykov a bez zahraničných skúseností. Preto sme pre študentov pripravili tento unikátny projekt, ktorý im uľahčí orientáciu v ponuke zahraničného štúdia a pomôže im vybrať si študijnú príležitosť najlepšie vyhovujúci ich požiadavkám.

Tailor-Made Study Abroad je nový sprievodný program Veľtrhu Gaudeamus v Nitre, zameraný na podporu štúdia v zahraničí. Cieľom programu je priviesť dohromady prestížne zahraničné univerzity a vysoké školy z celého sveta a študenty zo Slovenska so záujmom študovať v zahraničí.

Do celého procesu prípravy programu môžu študenti vstupovať prostredníctvom ich požiadaviek a ovplyvňovať tak jeho podobu. Každému študentovi sa dostane osobného prístupu v riešení jeho požiadaviek. Pre zadanie požiadaviek doporučujume registrácii do programu.

V rámci sprievodného programu se predstaví:

UniLink, ktorý ponúka štúdium na vyše 50 britských partnerských univerzitách. Zo zastúpených univerzít vyberáme napríklad tieto:
 • Anglia Ruskin University
 • Bangor University
 • BIMM
 • Birmingham City University
 • Bournemouth University
 • BPP University College
 • Canterbury Christ Church University
 • Coventry University
 • Glyndwr University
 • Liverpool Hope University
 • London School of Business and Finance
 • London South Bank University
 • Middlesex University
 • Regent’s University London
 • Richmond, The American International University in London
 • Sheffield Hallam University
 • SOAS, University of London
 • Southampton Solent University
 • Teesside University
 • UCLAN
 • University Campus Suffolk
 • University of Bedfordshire
 • University of Bradford
 • University of Derby
 • University of Essex
 • University of Greenwich
 • University of Huddersfield
 • University of Chichester
 • University of Northamptom
 • University of South Wales
 • University of Sunderland
 • University of West London
 • University of Worcester
 • UWE Bristol


Scandinavian Study, s ktorým sa môžete vydať študovať na univerzitu do Dánska i do celej Európy:

Dánsko:
 • Zealand Institute of Technology, Zibat
 • Business Academy South West Esbjerg
 • UCN University College of Northern Denmark)
 • Aarhus University
 • VIA University College Horsens)
 • Business Academy Dania

Veľká Británia:
 • Coventry University
 • London South Bank University
 • Bangor University
 • Aberystwyth university

Holandsko:
 • Inholland University of Applied Science
 • HZ University of Applied Sciences

Nórsko:
 • One World Institute

Nemecko:
 • CBS Cologne Business School


InterStudy
InterStudy je najväčšia konzultačná a sprostredkovateľská agentúra v SR špecializovaná na štúdium v zahraničí. Jazykové kurzy a stredoškolské programy zabezpečujeme v 17 krajinách sveta. Už 13 rokov spolupracujeme so zahraničnými štátnymi univerzitami. Slovenským uchádzačom o štúdium na univerzitách vo Veľkej Británii, Dánsku, Holandsku a vo Fínsku poskytujeme bezplatné poradenstvo, vybavujeme prihlášky na štúdium a pripravujeme ich na život a štúdium v zahraničí. V našich kanceláriách môžu uchádzači absolvovať aj jazykové testy a pohovory. Každoročne organizujeme množstvo informačných podujatí o štúdiu v zahraničí a pripravujeme workshopy zamerané na prípravu kvalitnej prihlášky. Medzi našimi poradcami sú absolventi zahraničných univerzít, ktorí poskytnú uchádzačom množstvo informácií o štúdiu a študentskom živote v zahraničí.

InterStudy ponúka štúdium na univerzitách vo Veľkej Británii, Dánsku, Holandsku a Fínsku:

Veľká Británia:
 • Anglia Ruskin University
 • British and Irish Modern Music Institute
 • Canterbury Christ Church University
 • City University London
 • Coventry University
 • De Montfort University
 • London Metropolitan University
 • Middlesex University London
 • New College of the Humanities London
 • Nottingham Trent University
 • SAE Institutes
 • Sheffield Hallam University
 • Southampton Solent University
 • Swansea University
 • University of Bedfordshire
 • University of Birmingham
 • University of Central Lancashire
 • University of Derby
 • University of Essex
 • University of Hertfordshire
 • University of Liverpool
 • University of Portsmouth
 • University of Roehampton
 • University of South Wales
 • University of Sunderland
 • University of Westminster
 • University of the West of England, Bristol
 • University of Winchester
 • University of Worcester

Dánsko:
 • VIA University College Horsens a Aarhus
 • VIA Design Herning
 • Business Academy Aarhus
 • International Business Academy Kolding
 • Copenhagen School of Design and Technology
 • University College of Northern Denmark
 • Zealand Institute of Business and Technology
 • Dania Academy of Higher Education

Holandsko:
 • University of Groningen
 • Hague University of Applied Sciences
 • Hanze University of Applied Sciences
 • Fontys University of Applied Sciences
 • Saxion University of Applied Sciences
 • Inholland University of Applied Sciences

Fínsko:
 • Häme University of Applied Sciences