Rozmiestenie vystavovateľov
na veľtrhu Gaudeamus® 2017 v Nitre

V. ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania
GAUDEAMUS 2017, Nitra, 27. - 28. 9, 2017, Výstavisko Agrokomplex Nitra, pavilón G


 • Business and Hotel Management School Switzerland (BHMS), Švajčiarsko (expozícia 14)
 • Ekonomická univerzita v Bratislave (expozícia 40)
 • Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze, Česká republika (expozícia 19)
 • Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze, Česká republika (expozícia 10)
 • Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave (expozícia 16)
 • Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv.Cyrila a Metoda v Trnave (expozícia 15)
 • FromGlobe (expozícia 43)
 • InterStudy (expozícia 21)
 • Mendelova univerzita v Brně, Česká republika (expozícia 25)
 • Metropolitní univerzita Praha, Česká republika (expozícia 18)
 • Paneurópska vysoká škola (expozícia 5)
 • Prešovská univerzita v Prešove (expozícia 17)
 • Ročenkomat, Česká republika (expozícia 22)
 • Scandinavian Study (expozícia 11)
 • Slezská univerzita v Opavě, Česká republika (expozícia 28)
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave (expozícia 34)
 • Slovenská poľnohospodárska univerzita (expozícia 23)
 • STUDENT AGENCY, s.r.o. (expozícia 7)
 • Stredná zdravotnícká škola, Farská 23, Nitra (expozícia 20)
 • Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne (expozícia 32)
 • Trnavská univerzita v Trnave (expozícia 39)
 • Technická univerzita vo Zvolene (expozícia 24)
 • Technická univerzita v Košiciach (expozícia 6)
 • Technická univerzita v Liberci, Česká republika (expozícia 37)
 • UNILINK - Poradenské centrum pro vysokoškolské studium ve Velké Británii (expozícia 26)
 • University of New York in Prague, Česká republika (expozícia 31)
 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Česká republika (expozícia 12)
 • Univerzita Karlova, Fakulta Sociálních věd, Česká republika (expozícia 29)
 • Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Česká republika (expozícia 29)
 • Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Česká republika (expozícia 29)
 • Univerzita Konštantína Filozofa (expozícia 38)
 • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (expozícia 8)
 • Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika (expozícia 30)
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Česká republika (expozícia 36)
 • Vatel International Business School Hotel and Tourism Management, Francúzsko (expozícia 2)
 • Veľvyslanectvo Kanady, Kancelária v Bratislave (expozícia 9)
 • Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach (expozícia 41)
 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Česká republika (expozícia 35)
 • Vysoká škola obchodní a hotelová, Česká republika (expozícia 13)
 • Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s., Česká republika (expozícia 3)
 • Vysoká škola podnikání a práva, a.s., Česká republika (expozícia 4)
 • Vysoké učení technické v Brně, Česká republika (expozícia 33)
 • William Academy, Kanada (expozícia 42)
 • Združenie pre kariérové poradenstvo a rozvoj kariéry (expozícia 1)
 • Žilinská univerzita v Žiline (expozícia 27)


Expozície v sprievodném programu Veda pre život:
 • Slovenská poľnohospodárska univerzita (expozícia 23)
 • Žilinská univerzita v Žiline (expozícia 27)


Aktuálny prehľad voľnej výstavnej plochy (raster pavilónu G)