V ktorých štátoch možno študovať?

V. ROČNÍK EURÓPSKÉHO VEĽTRHU POMATURITNÉHO
A CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA, GAUDEAMUS NITRA,
27. - 28. septembra 2017, výstavisko Agrokomplex Nitra, pavilón G, denne 9:00 - 15:00
Česká republikaVeľká Británia