[vyhladávanie študijných programov] V. ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania
GAUDEAMUS 2017, Nitra, 27. - 28. 9. 2017, Výstavisko Agrokomplex Nitra, pavilón GHľadať program:


Do vyhľadávacieho poľa zadajte hľadaný názov študijného programu, alebo časť jeho názvu.

Vyhľadávač Vám vypíše zoznam študijných programov obsahujúcich tento názov vrátane škôl, alebo fakúlt, ktoré tento študijný odbor ponúkajú.

Vysvetlivky symbolov použitých v registri študijných programov


Typ školy:
 • Ve - Verejná škola
 • So - Súkromná škola
 • St - Štátna škola

Typ štúdia:
 • Bc - Bakalárske štúdium
 • NMgr/NIng - Nadväzujúce magisterské / inžinierske štúdium
 • Mgr - Štúdium magisterské dlhé (napr. Právnické a medicínske odbory)
 • PhD - Doktorandské štúdium
 • Dis - Štúdium na vyššej odbornej škole
 • Jiné - Ostatné typy štúdia

Forma štúdia:
 • P - Prezenčná / denná forma
 • K - Kombinovaná / externá forma

Jazyk štúdia:
 • SK - Slovenský jazyk
 • CZ - Český jazyk
 • EN - Anglický jazyk
 • DE - Nemecký jazyk
 • JN - Ostatné jazyky

Uvedené symboly sa uvádzajú v zátvorke za názvom študijného programu, viď príklad:

Technické inžinierstvo (Bc, NMgr/NIng, P, K)
Študijný program "Technické inžinierstvo" je možné študovať v bakalárskom a magisterskom nadväzujúcom štúdiu, prezenčnou alebo kombinovanou formou.