Objednávka voľné vstupenky
Registrácia pedagógov a výchovných poradcov

V. ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania
GAUDEAMUS 2017, Nitra, 27. - 28.9.2017, Výstavisko Agrokomplex Nitra, pavilón GVážení pedagógovia, ďakujeme Vám za záujem o veľtrh Gaudeamus! K návšteve veľtrhu sa prosím zaregistrujte vo formulári nižšie. Po registrácii Vám na zadanú adresu zašleme:
  • Bulletin veľtrhu Gaudeamus s novinkami, aktualitami a dopravným odporúčaním pred začatím veľtrhu.
  • Voľnú vstupenku na veľtrh, platnú bez obmedzenia od 27. do 28.9.

Voľnú vstupenku si prosím prineste so sebou na veľtrh a odovzdajte ju v informačnom stánku v pavilóne G. Výmenou za vyplnenú vstupenku obdržíte:
  • Informačný systém pre výchovných poradcov na CD.             
  • Tlačený katalóg veľtrhu a katalóg na CD.             
  • Súhrnnú informačnú sadu materiálov o vystavujúcich školách.             
  • Poukážku na neobmedzenú konzumáciu občerstvenia.


Prosím vyplňte všetky polia uvedené vo formulári. Ďakujeme Vám za vyplnenie registrácie.

V prípade skupinovej návštevy študentov môžete využiť znížené vstupné pre skupiny 1 Euro/osoba.

Pre využitie skupinového vstupného prosím predložte na pokladni výstaviska menný zoznam študentov s pečiatkou školy a podpisom!


Údaje o škole a adresa pre doručenie vstupenky:
Názov školy:
Ulica a číslo popisné:
Mesto:
PSČ:
Meno:
Priezvisko:
E-mail:
Som výchovný poradca
Našim študentom umožníme účasť na veľtrhu GAUDEAMUS® 2017 v Nitre:
Individuálne bez pedagogického sprievodu
Organizovane s pedagogickým sprievodem,
využijeme skupinové vstupné 1 Euro
Odhadovaný počet študentov z našej školy:
Študentom odporučíme účasť v sprievodných programoch:
Prednášky vystavujúcich škôl
Testovacie centrum (test na čo sa hodíš)
Poradenský servis (pomoc pri výbere školy)
Centrum kariérového poradenstva
Študentom odporučíme zaregistrovať sa pred veľtrhom na www.gaudeamus-sk.sk:
ANO
NE
Voľnú vstupenku Vám zašleme na adresu uvedenú vo formulári.

Dávam súhlas s používaním uvedených údajov v obchodnom styku s organizátorom veľtrhu Gaudeamus®, spoločností MP-Soft, a.s.