Štúdium v zahraničí

EURÓPSKY VEĽTRH POMATURITNÉHO A CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA GAUDEAMUS
BRNO - PRAHA - NITRA
Ak uvažujete o štúdiu v zahraničí, starostlivo prosím vyplňte formulár. Podľa Vašich požiadaviek Vám spotředkujeme informácie alebo priamy kontakt so zahraničnou školou, ktorá má záujem o slovenských študentov a jej profil zodpovedá vašim predstavám o štúdiu. Všetko je nezáväzné, vyplnením formulára Vám nevzniká žiadna povinnosť ani záväzok.

Predpokladáme, že kontakt so školou bude najviac pravdepodobný na veľtrhu Gaudeamus v Nitre alebo v Brne. Akonáhle budeme poznať reakciu zahraničnej školy, budeme Vás informovať prostredníctvom e-mail na Vami zadanú adresu.

Prosíme vyplňte starostlivo všetky polia dotazníka, aby sme pre Vás mohli vyhľadať najvhodnejšiu školu. Za vhodnú považujeme školu, ktorá spĺňa Vami zadané požiadavky na štúdium a má záujem o študentov zo Slovenskej republiky.

Ak Vyplníte formulár správne, príde Vám na Vami zadaný email výpis Vašej požiadavky. Ďakujeme Vám za vyplnenie formulára.


Osobní údaje:
Jméno:
Příjmení:
Město:
Kraj:
Stát:
E-mail:
V současné době studuji:
III. ročník střední školy
IV. ročník střední školy
Bakalářské studium na vysoké škole
Magisterské studium na vysoké škole
Vyšší odbornou školu
Jiné
Forma studia, o kterou mám zájem:
Výměnný program na semestr nebo rok
Celé studium ukončené závěrečnou zkouškou
Nejraději bych studoval v těchto státech:
Nejvíce v tomto státě
Na druhé místo bych zařadil stát
Na třetí místo bych zařadil stát
Chtěl bych studovat v jazyce:
Angličtina
Němčina
Francouzština
Španělština
Ruština
Čínština
V jiném jazyce
Chtěl bych studovat obor:
Cizí jazyky
Doprava nebo logistika
Ekonomika
Elektrotechnika
Chemie
Informatika
Management
Matematika nebo fyzika
Medicína
Právo
Přírodní vědy
Společenské vědy
Sport a tělovýchova
Stavebnictví
Strojírenství
Učitelství
Umění
Zemědělství nebo zahradnictví
Dávám přednost typu studia:
Bakalářskému
Magisterskému
Doktorskému
MBA
Jinému
Od budoucí školy bych chtěl
Poslat informační letáky
Domluvit setkání se zástupci na veletrhu v Brně
Domluvit setkání se zástupci na veletrhu v Praze
Účastnit se přednášky školy na veletrhu
Poslat adresu email a webu školy
Jiný způsob kontaktu
Naša spoločnosť bude Vami uvedené údaje využívať len pre zasielanie informácií týkajúcich sa štúdia v zahraničí alebo veľtrhov Gaudeamus. Informácie poskytneme iba zahraničné škole, ktorá by Vám mohla ponúknuť štúdium podľa vašej požiadavky.