STUDIUM VE FRANCII

[Education in France] Francie patří k oblíbeným destinacím českých studentů, kteří chtějí v rámci svých vysokoškolských studií vycestovat. Tito studenti volí především vysokou kvalitu vzdělání, kterou nabízí francouzský vysokoškolský systém. Kromě velice dobré úrovně vzdělávacích programů však studium ve Francii nabízí i možnost seznámit se s kulturou, jazykem, přírodou a historií, které tvoří ústřední prvky budování Evropy a evropské identity. Francie je také důležitým centrem výzkumu
a celosvětově uznávaných inovací, a to ve všech oblastech vědy a technologií.

Letos, v roce 2012, pořádá Francouzské velvyslanectví v České republice spolu se svým slovenským protějškem a ve spolupráci s partnerskými francouzskými vysokými školami Salon Gaudeamus Brno coby svou nejvýznamnější akci zaměřenou na informování o možnostech, které nabízí francouzský vysokoškolský systém. Očekáváme Vás tedy v hojném počtu v Pavilónu „Studovat ve Francii“, který jsme pro tuto příležitost postavili a kde Vám budou plně k dispozici představitelé francouzských vysokých škol
a vedoucí Espaces CampusFrance v Praze, v Brně a v Bratislavě, aby Vám podali veškeré potřebné informace
a poradili Vám s Vašimi studijními plány.

Pro povzbuzení zájmu a pro maximální usnadnění mobility studentů, která přináší velké obohacení oběma našim zemím, byl v prostorách Francouzského institutu v Praze zřízen Espace CampusFrance Praha, s brněnskou pobočkou ve Francouzské alianci v Brně, který studentům poskytuje informace o četných vzdělávacích programech a možnostech vysokoškolských studií ve Francii, stejně tak jako jim podává praktické informace týkající se studentského života ve Francii. Espace CampusFrance současně zajišťuje také individuální pomoc jednotlivým studentům při organizaci a realizaci jejich konkrétného studijního projektu.

Byl bych rád, kdyby tento vstřícný přístup byl vnímám jako snaha a záruka francouzské strany o úspěšné začlenění studentů ze všech koutů světa do francouzského vysokoškolského systému.

Pierre Lévy, Velvyslanec Francie v České republice

Nejlepší možnosti studia ve Francii:Všeobecné informace:Základní údaje

Základní údaje
Úřední název Francouzská republika
Hlavní město Paříž
Rozloha 547 030 Km2
Počet obyvatel 60 876 136
Státní zřízení republika
Hlava státu prezident Nicolas Sarkozy
Jazyk francouzština
Náboženství římskokatolické
Měna euro (EUR)


Pro a proti

  • + Velké množství prestižních univerzit
  • + Mnoho vládních stipendií pro zahraniční studenty
  • + Mnoho dvojjazyčných (francouzsko-anglických) magisterských programů
  • - Většina bakalářských programů jen ve francouzštině
  • - Je problematické zde zůstat pracovat po dostudování

Proč Francie?

Více než 245 000 zahraničních studentů každý rok si zvolí studium ve Francii. Vzhledem k příležitostem, které tato země nabízí, to není těžké pochopit. Ve Francii můžete vychutnávat kulturu na každém kroku. Pokud hledáte pro svoje zahraniční studium opravdu rozmanitou a zajímavou zemi, je to právě Francie. Ať už vás zajímá místní kuchyně, nebo kultura, Francie vám poskytne více než dostatečné množství zážitků. Navíc, 14 francouzských univerzit je hodnoceno mezi nejlepšími 400 na celém světě.

Studijní systém

Francouzský vzdělávací systém nabízí pestré spektrum vzdělávacích zařízení. Zahraniční studenti si z této nabídky mohou vybrat celou řadu různých navazujících programů a vynechat tak úvodní předměty, které mají již za sebou na svých domovských školách, nebo studovat od prvního ročníku.

Univerzity

Univerzity pokrývají drtivou většinu oborů a jsou pro studenty přípravou nejen teoretickou ale zároveň i praktickou. Na každé univerzitě mohou studenti získat státní diplom nebo odborný diplom. Zhruba 10% studentů francouzských univerzit tvoří zahraniční studenti.

Odborné školy

Odborné školy jsou veřejná či soukromá zařízení, jež připravují studenty k výkonu specializovaných profesí. Vzdělávají profesionály rozmanitých oborů, jako např. inženýrské vědy, management, umění, architektura či soudnictví.

Patří sem např. slavné "Grandes Ecoles". Tato prestižní, ale také téměř nedostupná vysokoškolská zařízení jsou specifikem Francie. "Grandes Ecoles" vzdělávají inženýry a manažery na nejvyšší úrovni, ale také odborníky z oblastí jako jsou umění, filosofie či humanitní vědy. Studenti, kterým se povede tuto školu vystudovat, jsou velmi cenění a také vyhledávaní nejen ve Francii.

Na různých úrovních probíhá příjimací řízení rozlišně: na úrovni našeho Bakaláře (Licence) a Magistra 1 (Master 1) výbírá z uchazečů výběrová komise v červnu. Na úrovni Magistra 2 (Master 2) a Doktorandského studia (Doctorats) pak výběr provádějí profesoři zodpovědní za poskytované vzdělání, a to na základě přihlášek či pohovorů.

Na některých oborech je možný zápis online (např. právo, ekonomika, matematika atd.). Další možností je zápis na Velvyslanectví Francouzské republiky, kde si uchazeči vyzvednou žádost o předběžné přijetí (DAP) - pro studenty ze zemí mimo EU. Pro české studenty zde platí procedura APB. Pokud podáte více přihlášek zároveň, zvýšíte samozřejmě své šance na přijetí. Připravte se ale na to, že přihláška se podává většinou poštou, elektronické přihlášky sice ve Francii existují, zatím je ale většina škol nepoužívá.

Přípravy na samotné přijímací řízení byste měli zahájit alespoň s ročním předstihem, nejpozději do 30. dubna se odevzdává žádost o předběžné řízení. Na vyjádření školy si budete muset počkat, pokud totiž nastupujete v říjnu, škola vám může dát vědět až 15. září. Většinou nicméně již během léta víte, jestli jste přijati a můžete si tak zařizovat ostatní věci.

Snažit se jako student vylepšit si příjem je zcela běžné nejen u nás. Na přilepšenou můžete ve Francii pracovat na částečný úvazek. Zahraniční studenti mohou za rok odpracovat 822,5 hodin, což odpovídá asi 17 hodinám týdně. Minimální mzda (SMIC) se ve Francii rok od roku mění, letos je např. € 8,27 / hodinu. Pro práci a studium není ve Francii potřeba žádné vízum ani pracovní povolení. Studenti z České republiky mohou při studiu pracovat za stejných podmínek jako francoužští studenti.

Náklady

Na všech francouzských školách je školné velmi podobné – za dva semestry se pohybují náklady kolem € 300. Na státních inženýrských školách se platí asi dvakrát tolik, tzn. € 600 za dva semestry. Francie je vůči svým studentům velmi štědrá, na každý rok studia má připravený příspěvek ve výši € 6000 na jednoho studenta, přičemž nezáleží na tom, zda jste z Francie či nikoli.

Co se týče životních nákladů, jsou poměrně vysoké, musíte počítat minimálně s částkou € 1000, nicméně tyto výdaje můžete poměrně snadno vyrovnat, pokud si zažádáte o některé ze stipendií. V nabídce je například stipendium na studium ve Francii Master 2 nebo stipendium pro doktorát pod dvojím vedením.

Cena ubytování pro studenty se pohybuje mezi € 140 a € 800 za měsíc. Jedno z nejlevnějších bydlení se dá najít přes Regionální ústředí pro univerzitní a sociální záležitosti (CROUS). Zde získáte bydlení na kolejích, ceny jsou asi do € 200. Takové bydlení není ale lehké získat všude a např. v Paříži je to úkol téměř nadlidský. Kromě těchto „státních“ kolejí existuje jejich soukromá obdoba. Nabídka i ceny lůžek jsou dost rozdílné. V Paříži se cena může pohybovat od € 400 do € 800, jinde již od € 300.

Pronajmout si soukromý pokoj nebo byt je složitější, musíte složit kauci, která se většinou nepohybuje příliš nízko. Lze se ubytovat také v rodině, což je vhodnější spíš při kratších pobytech. Zahraniční studenti mohou získat sociální přídavek na bydlení. Musí ale splnit určité podmínky, předloží průkaz o povolení k pobytu a prokazují, že pronajatý byt je zdravotně nezávadný a jeho výměra je alespoň 9 m2 na osobu. Výše vyměřené podpory pak závisí na rodinné situaci, výši příjmů a nájemného.

Studentský život

Studentům jsou k dispozici veškeré služby, které jejich univerzita nabízí. Francouzské kampusy jsou velmi dobře vybaveny a poskytují studentům zázemí pro mnoho mimoškolních sportovních a kulturních aktivit. Není zde také nouze o typicky francouzské zábavní a kulturní aktivity jako jsou restaurace, kavárny, kina, divadla, muzea a mnohé další.