STUDIUM V KANADĚ - KLÍČ K VAŠÍ BUDOUCNOSTI


[Imagine studying in Canada]


[Education in Canada]


Kanada nabízí špičkovou úroveň výuky v angličtině i francouzštině.
[Education in Canada]


Kanadské akademické diplomy jsou uznávané a oceňované na celém světě.
[Education in Canada]


V Kanadě každý rok studuje více než 200 000 zahraničních studentů.
[Education in Canada]
Zahraniční studenti mohou v Kanadě získat cenné pracovní zkušenosti, za určitých podmínek i při práci mimo univerzitní areál.

[Education in Canada]
Kromě možnosti získat pracovní povolení ke studiu je možné kombinovat studium s prací v rámci programu Zažijte Kanadu (viz také Facebook Zažijte Kanadu).


[Education in Canada]


Studium v Kanadě přináší jedinečnou kulturní zkušenost v krásném a bezpečném prostředí.[Education in Canada]


Školné pro zahraniční studenty i životní náklady v Kanadě patří k nejnižším ze srovnatelných zemí.[Education in Canada]


Objem výzkumu a vývoje je na kanadských univerzitách téměř dvojnásobný oproti jakékoliv jiné zemi skupiny G8.
UŽITEČNÉ ODKAZYCo nabízí studium v KanaděOficiální stránky Velvyslanectví Kanady v ČROficiální vládní portál pro studium v KanaděSdružení kanadských jazykových škol akreditovaných v rámci mezinárodně uznávaného systému kontroly kvality

[Imagine studying in Canada]


CO NABÍZÍ STUDIUM V KANADĚ


Kanadské univerzity nabízejí přes 10 000 studijních programů od bakalářských až po doktorandské na 95 veřejných a neziskových soukromých institucích.

Studenti se často již během bakalářského studia přímo účastní výzkumných projektů.

Vláda i soukromé subjekty podporují univerzitní výzkum v řadě oborů, například v:
 • telekomunikacích
 • lékařství
 • zemědělství
 • počítačových oborech
 • technologiích oborech
 • ekologických oborech
 • a dalších

Kanadské jazykové školy plně využívají tradice kvalitní výuky jazyků v bilingvní zemi s výrazným zastoupením přistěhovalců v populaci.

Řada jazykových škol nabízí kromě výuky angličtiny a francouzštiny také zprostředkování pracovních zkušeností a pobyt v kanadské rodině.

Kanadské základní a střední školy nabízejí speciální programy s výukou angličtiny a francouzštiny pro zahraniční studenty.

Kanadský vzdělávací systém nabízí špičkové vzdělání – kanadští studenti se pravidelně umísťují na nejvyšších příčkách mezinárodních srovnávacích testů. Důvody jsou jasné:
 • vysoce kvalifikovaní pedagogové
 • moderní výukové programy
 • prostředí, jež podporuje tvořivost a intelektuální rozvo
 • zaměření celého vzdělávacího systému na úspěšnost studentů

Studium v Kanadě se vám vyplatí – získáte kvalitní vzdělání a osobní zkušenost na celý život.[Imagine studying in Canada]