Program prednášok - Gaudeamus® Nitra 2017

V. ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania
GAUDEAMUS 2017, Nitra, 27. - 28. 9, 2017, Výstavisko Agrokomplex Nitra, pavilón G


Streda 27. 9. 2017

9.00 - 9.30Slavnostní zahájení veletrhu
9.40 - 10.00Univerzita Konštantína Filozofa
10.05 - 10.25Žilinská univerzita v Žiline
10.30 - 10.50Slovenská technická univerzita v Bratislave
10.55 - 11.15Slovenská poľnohospodárska univerzita
11.20 - 11.40University of New York in Prague
11.45 - 12.05Slovenská poľnohospodárska univerzita - Nie je farmár, ako farmár...
12.10 - 12.30Študuj čo ťa baví na Trenčianskej univerzite
12.35 - 12.55Trnavská univerzita v Trnave - Prečo zostať študovať na Slovensku?
13.00 - 13.10Technická univerzita vo Zvolene


Štvrtok 28. 9. 2017

9.15 - 9.35Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
9.40 - 10.00Univerzita Palackého v Olomouci
10.05 - 10.25Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
10.30 - 10.50Slovenská technická univerzita v Bratislave
10.55 - 11.15University of New York in Prague
11.20 - 11.40Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, Česká zemědělská univerzita v Praze
11.45 - 12.05Žilinská univerzita v Žiline - Študuj výnimočné študijné programy na UNIZA!
12.10 - 12.20Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.
12.25 - 12.45Metropolitní univerzita Praha
12.50 - 13.00Prešovská univerzita v Prešove