STUDIUM V NĚMECKU

Základní údaje

Základní údaje
Úřední název Spolková republika Německo
Hlavní město Berlín
Rozloha 357 023 Km2
Počet obyvatel 81 305 856
Státní zřízení federativní parlamentní republika
Hlava státu prezident Dr. h.c. Joachim Gauck
Kancléř Dr. Angela Merkelová
Jazyk němčina
Náboženství protestantské, římskokatolické
Měna euro (EUR)
Studium v Německu

Německo patří k zemím, ve kterých má vzdělávání a výzkum velmi dlouhou a bohatou tradici. V Německu je celkem 391 vysokých škol. Univerzity nabízejí široké spektrum oborů – od medicíny, přírodních, humanitních, sociálních a technických věd přes právo, teologii, pedagogiku a ekonomii až po zemědělské a lesnické vědy. Studenti mají k dispozici moderní výzkumné prostředky a technologie včetně bohatě vybavených knihoven a archivů. Neméně významné je i studentské zázemí v podobě univerzitních kampusů. Studium na univerzitě má svá pevná pravidla, díky mnohostranným kombinačním možnostem však mají studenti šanci zaměřit se na vlastní těžiště výzkumu či zabývat se zvoleným tématem v jeho interdisciplinárním charakteru.

Na rozdíl od německých univerzit, které představují tradiční, klasickou podobu vysokoškolské instituce a kladou velký důraz na výzkum, se na studium aplikovaných věd orientují především vysoké školy odborné (tzv. Fachhochschulen). Nejedná se o obdobu českých vyšších škol odborných, tyto vzdělávací instituce jsou plnohodnotnou součástí německého vysokoškolského systému, zaměřují se na aplikaci teorie a reagují na požadavky pracovního trhu. Nedílnou součástí studia je praxe, která obnáší jeden až dva semestry a lze ji absolvovat v obchodní společnosti nebo podniku ve státní či soukromé sféře. Také diplomové práce vznikají v úzké spolupráci s podniky, v nichž se studenti praxe účastnili.

Umělecky orientovaní studenti míří na hudební nebo filmové školy, kterých je ve spolkové republice více než 50. Na uměleckých školách dostávají prostor studenti se zájmem o malířství, užité umění, architekturu, režii, herectví či hudbu a jsou připravováni na dráhu umělce či povolání učitele uměleckých oborů. Protože je o studium tohoto typu vysoký zájem, musejí uchazeči skládat talentové zkoušky, příp. u výtvarných oborů předložit domácí práce.

Pro uchazeče o studium teologie jsou určeny církevní vysoké školy, které zajišťují vzdělání nejen pro kazatele a teology, ale i pro odborně vzdělané pečovatele a zdravotníky, profesionální hudebníky specializující se na církevní hudbu či pro budoucí pedagogy náboženství. Zájemci o učitelství v jakémkoliv oboru studují na pedagogických školách nebo univerzitách, na nichž pedagogické obory nesou název Lehramt. Od typu vzdělávacího stupně (základní škola, střední odborná škola, gymnázium apod.) se odvíjí délka studia, jež se pohybuje kolem čtyř až pěti let.

Ve spolkové republice existuje také mnoho vysokých škol soukromých nebo škol, které nabízejí studium v mezinárodních studijních cyklech (tzv. Internationale Studiengänge), v rámci nichž bývá hlavním vyučovacím jazykem angličtina. V Německu je možné absolvovat i německo-francouzské nebo německo-nizozemské obory, či dokonce německo-český obor v saské Žitavě.

Bližší informace o výběru univerzity nebo oboru: www.studienwahl.de, www.das-ranking.de

ZPĚT NA OBSAH

Proč Německo?

Německo má díky řadě významných vědců, filozofů, spisovatelů, skladatelů a dalších umělců a významných osobností, kteří se v této zemi narodili a zde působili, širokou a především mnohaletou tradici vzdělávání a kultury sahající několik staletí zpět do historie. Němčina je jazykem Goetha, Nietzscheho, Beethovena, ale i mnoha významných literárních děl a vědeckých dokumentů. Německo věnuje výzkumu velkou finanční podporu a výzkumná stipendia uděluje i mnohým zahraničním vědcům. V knižní produkci zaujímá 5. místo po Velké Británii, Americe, Číně a Rusku. Se svou rozlohou přesahující 357 000 km² nabízí rozmanitou škálu přírodních zajímavostí, historických památek a měst i různorodých (multi)kulturních akcí. Německo je největším sousedním státem a významným obchodním partnerem České republiky, ve které má svá četná zastoupení. Také z toho důvodu je němčina pro české občany důležitým, a to nejen obchodním, jazykem.

ZPĚT NA OBSAH

Náklady

V některých spolkových zemích je zavedeno tzv. školné, tedy všeobecné poplatky za studium, které se pohybují okolo 500 eur za semestr. Všichni studenti, i ti na univerzitách, které školné nevyžadují, musí navíc počítat s pravidelnými semestrálními poplatky (tzv. Semesterbeitrag), jejichž výše obvykle začíná na částce 50 eur a dosahuje až 200 eur za semestr, dále s výdaji na studijní materiály a exkurze či prostředky na pokrytí životních nákladů. Do výše finančních výdajů se promítá výběr dané vysoké školy, místo a typ studia. Německá akademická výměnná služba DAAD nabízí širokou nabídku stipendií na výzkumné pobyty studentů, vysokoškolských učitelů a vědců, ale i stipendia určená umělcům a architektům.

Bližší informace o stipendiích DAAD: www.daad.cz, www.daad.de

Bližší informace o poplatcích za studium: www.studis-online.de/StudInfo/Gebuehren

ZPĚT NA OBSAH

Další užitečné odkazy

Informace o studiu v Německu:
www.daad.cz a www.daad.de
www.study-in.de
www.hochschulkompass.de

Stipendia:
www.funding-guide.de

Informace o Německu:
www.deutschland.de
www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de/home1.html

Přivýdělek při studiu:
www.studentenjobs24.de/
www.jobber.de/
www.jobworld.de/

Speciální nabídky pro studenty:
www.allstudents.de/studentenrabatte.php/action/static/filename/shopping
www.studentenpreise.de/

Noviny:
http://www.studentenpresse.com/apsp/index.php

Spolujízda:
www.mitfahrgelegenheit.de/
www.mitfahrzentrale.de/

Vlak:
http://www.bahn.de/p/view/index.shtml
http://www.kartenfuchs.de/index.php

Autobus:
www.touring.de/

Letadlo:
www.billigflieger.de/

ZPĚT NA OBSAH